BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SK-Slovenčina / SV-Svenska

O ocenah učinka na trajnostni razvoj

V ocenah učinka na trajnostni razvoj je analiziran potencialni učinek trgovinskih sporazumov, o katerih se pogaja Evropska unija (EU), na gospodarstvo, družbo, človekove pravice in okolje. Ocene učinka temeljijo na zanesljivi analizi sprememb, ki jih bo trgovinski sporazum verjetno povzročil v EU, državi partnerici in državah v razvoju. Prav tako pomembno je, da vključujejo obsežna posvetovanja z deležniki v EU in državi partnerici. Ocene učinka neodvisno izvajajo zunanji svetovalci, ki jih naroči Evropska komisija. Ugotovitve in priporočila iz ocen učinka se uporabljajo v pogajanjih, da pogajalci z njimi optimizirajo povezane politične odločitve.

O prostotrgovinskem sporazumu med EU in Novo Zelandijo

Nova Zelandija velja za enega najhitreje rastočih razvitih gospodarstev. V skladu s tem se je dvostranska trgovina z blagom med EU in Novo Zelandijo v zadnjih letih postopoma povečevala in leta 2017 dosegla približno 8,7 milijarde evrov. V tem okviru sta se EU in Nova Zelandija dogovorili za pogajanja o prostotrgovinskem sporazumu. Svet Evropske unije je 22. maja 2018 odobril začetek pogajanj, ki so se začela junija 2018 in še vedno potekajo.

O oceni učinka trajnostnega razvoja EU in Nove Zelandije

Oceno učinka trajnostnega razvoja za podporo pogajanjem o prostotrgovinskem sporazumu med EU in Novo Zelandijo izvaja nemško podjetje za gospodarske raziskave in svetovanje BKP Economic Advisors v sodelovanju s podjetji Trade Impact BV, Global Sustainable Solutions in Trinomics ter osebjem Univerze v Wellingtonu. Delo se je začelo januarja 2019 in se bo nadaljevalo deset mesecev. Skupina bo pripravila dve glavni poročili. Poročili bosta na tej spletni strani objavljeni februarja/marca 2019 (začetno poročilo) in septembra 2019 (končno poročilo), pred zaključkom pa bo o njima potekala razprava z deležniki.