BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina

Om SIA: Bedömning av  konsekvenserna för hållbar utveckling (Sustainability Impact Assessments, SIA)

SIA analyserar den potentiella ekonomiska och sociala inverkan av handelsavtal som förhandlas av Europeiska Unionen (EU) samt deras potentiella inverkan på mänskliga rättigheter och klimatet. Bedömningarna baseras på en robust analys av de sannolika förändringarna som uppstår av handelsavtalet inom EU, i partnerlandet och i utvecklingsländer.  Lika viktigt är att de innefattar omfattande konsultationer av intressenter i EU och partnerlandet.  Dessa oberoende bedömningar hanteras av externa konsultanter på uppdrag av Europeiska Kommissionen. Resultaten och rekommendationer från SIA påverkar EU-förhandlingar genom att hjälpa förhandlare att optimera relevanta politiska förändringar.

Om frihandelsavtalet EU-Nya Zeeland

Nya Zeeland är bland de snabbast växande utvecklade ekonomierna i världen. I linje med detta, så har den bilaterala varuhandeln mellan EU och Nya Zeeland stadigt stigit de senaste åren och uppnådde 8,7 miljarder dollar under 2017. Mot denna bakgrund så har EU och Nya Zeeland kommit överens om att förhandla om ett frihandelsavtal (FTA). Den 22:a maj 2018 godkände EU-rådet de inledande förhandlingarna, vilka påbörjades i juni 2018 och pågår för närvarande.

Om bedömning av hållbar utveckling (SIA) mellan EU och Nya Zeeland

Bedömningen av hållbar utveckling stödjer förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Nya Zeeland och genomförs av BKP Economic Advisors, en Tysklandsbaserad ekonomisk forsknings- och konsultfirma, i samarbete med Trade Impact BV, Global Sustainable Solutions, Trinomics och personal vid universitetet i Wellington. Arbetet påbörjades i januari 2019 och kommer att fortskrida i 10 månader framöver. Teamet kommer att förbereda två huvudsakliga rapporter. Rapporterna kommer att publiceras på den här webbsida i februari/mars 2019 (påbörjand rapport) och september 2019 (slutgiltig rapport) och kommer att diskuteras med intressenter innan den avslutas.