CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

За Оценките на въздействието върху устойчивостта (ОВУ)

ОВУ анализират потенциалното въздействие върху икономиката, социалния живот, човешките права и околната среда на търговските споразумения, които се договарят от Европейския съюз (ЕС). Те се основават на обстоен анализ на промените, които има вероятност да настъпят в резултат от търговското споразумение в ЕС, държавата партньор и в развиващите се държави. Също толкова важно е, че те включват консултации в най-широк план със заинтересованите страни в ЕС и държавата партньор. ОВУ се извършват независимо от външни консултанти, назначени от Европейската комисия. Заключенията и препоръките от ОВУ постъпват на преговорите и помагат на преговарящите да оптимизират съответния избор на политика.

Относно Споразумението за свободна търговия между ЕС и Нова Зеландия

Нова Зеландия е сред развитите икономики с най-бърз растеж. В съответствие с това през последните години двустранната търговия със стоки между ЕС и Нова Зеландия нараства със стабилен темп и достига около 8,7 милиарда евро през 2017 г. На този фон ЕС и Нова Зеландия се договориха да проведат преговори за Споразумение за свободна търговия (ССТ). На 22 май 2018 г. Съветът на Европейския съюз одобри започването на преговори, които стартираха през юни 2018 г. и продължават и до момента.

Относно оценката на въздействието на устойчивостта (ОВУ) между ЕС и Нова Зеландия

ОВУ в подкрепа на преговорите за Споразумение за свободна търговия между ЕС и Нова Зеландия се извършва от BKP Economic Advisors, германска фирма за икономически проучвания и консултации, в сътрудничество с Trade Impact BV, Global Sustainable Solutions, Trinomics и екипа на Университета на Уелингтън. Работата стартира през януари 2019 г. и ще продължи повече от 10 месеца. Екипът ще изготви два основни доклада. Докладите ще бъдат публикувани на този уебсайт през февруари/март 2019 г. (първоначален доклад) и през септември 2019 г. (окончателен доклад) и ще бъдат обсъдени със заинтересованите страни, преди да бъдат финализирани.

Study Timeline

January 2019

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 16 January 2019 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
March 2019

Inception report

The draft inception report has been published, and comments from stakeholders are now invited, before finalisation.
April 2019

Progress meeting

A progress meeting with civil society is planned for 04 April 2019 to discuss provisional findings of the research.
November 2019

Draft final report

The report will be published on this website and then be discussed with stakeholders.
March 2020