BG-български език / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

O studiích posouzení vlivu na udržitelnost (Sustainability Impact Assessments, SIA)

SIA analyzují potenciální ekonomické, sociální a environmentální dopady a dopady v oblasti lidských práv u obchodních dohod, o kterých EU vyjednává. Spočívají v důkladné analýze změn, ke kterým pravděpodobně dochází na základě obchodní dohody v EU, partnerské zemi a rozvojových zemích. Jejich součástí jsou i rozsáhlé konzultace se zainteresovanými stranami v EU a partnerské zemi. SIA nezávisle provádějí externí konzultanti pověření Evropskou komisí. Nálezy a doporučení SIA se pak promítají do vyjednávání a pomáhají vyjednavačům optimalizovat související politiky.

O Dohodě o volném obchodu mezi EU a Novým Zélandem

Nový Zéland patří k nejrychleji rostoucím rozvinutým ekonomikám. Současně s tím v posledních letech stále narůstá bilaterální obchod zboží mezi EU a Novým Zélandem, který v roce 2017 dosáhl hodnoty kolem 8,7 miliard eur. Na základě toho se EU a Nový Zéland dohodly na uzavření Dohody o volném obchodu (FTA). 22. května 2018 dala Rada Evropské unie souhlas k zahájení vyjednávání, která začala v červnu 2018 a která nyní stále probíhají.

O nástroji SIA mezi EU a Novým Zélandem

Nástroj SIA (Sustainability Impact Assessment neboli Posouzení dopadů na udržitelnost obchodu) slouží jako podpora vyjednávání Dohody o volném obchodu mezi EU a Novým Zélandem. Je implementován německou konzultační společností pro ekonomický výzkum BKP Economic Advisors ve spolupráci se společnostmi Trade Impact BV, Global Sustainable Solutions, Triconomics a zaměstnanci Univerzity ve Wellingtonu. Práce začaly v lednu 2019 a budou probíhat dalších 10 měsíců. Tým vypracuje dvě hlavní zprávy. Zprávy budou zveřejněny na těchto webových stránkách na přelomu února a března 2019 (úvodní zpráva) a v září 2019 (závěrečná zpráva) a před uzavřením budou prodiskutovány se zúčastněnými stranami.

Study Timeline

January 2019

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 16 January 2019 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
March 2019

Inception report

The draft inception report has been published, and comments from stakeholders are now invited, before finalisation.
April 2019

Progress meeting

A progress meeting with civil society is planned for 04 April 2019 to discuss provisional findings of the research.
November 2019

Draft final report

The report will be published on this website and then be discussed with stakeholders.
March 2020