BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Kestävyysvaikutusten arvioinneista (SIA:t, Sustainability Impact Assessments)

SIA:t analysoivat Euroopan unionin (EU) neuvottelemien kauppasopimusten mahdollisia taloudellisia, sosiaalisia, ihmisoikeudellisia ja ympäristövaikutuksia. Ne perustuvat vahvuusanalyysiin muutoksista, jotka todennäköisesti aiheutuvat kauppasopimuksesta EU:ssa, kumppanimaassa ja kehitysmaissa. Yhtä tärkeää, ne sisältävät laajoja neuvotteluja sidosryhmien kanssa EU:ssa ja kumppanimaassa. SIA:t toteutetaan itsenäisesti ulkopuolisten konsulttien toimesta, jotka Euroopan komissio on tilannut. SIA:n tulokset ja suositukset vaikuttavat neuvotteluihin, mikä auttaa neuvottelijoita optimoimaan niihin liittyvät poliittiset valinnat.

EU:n ja Uuden-Seelannin välisestä vapaakauppasopimuksesta

Uusi-Seelanti on yksi nopeimmin kasvavista kehittyneistä talouksista. Samansuuntaisesti EU:n ja Uuden-Seelannin välinen kahdenkeskinen tavarakauppa on kasvanut tasaisesti viime vuosina nousten noin 8,7 miljardiin euroon vuonna 2017. Tätä taustaa vasten EU ja Uusi-Seelanti ovat sopineet neuvottelevansa vapaakauppasopimuksesta. 22. toukokuuta 2018 Euroopan unionin neuvosto vahvisti neuvottelujen alkamisen, minkä jälkeen neuvottelut käynnistyivät kesäkuussa 2018 ja ovat parhaillaan meneillään.

EU:n ja Uuden-Seelannin välisestä kestävän kehityksen vaikutusten arvioinnista (SIA)

EU:n ja Uuden-Seelannin välisiä vapaakauppasopimusneuvotteluja tukevan SIA-arvioinnin toteuttaa Saksassa sijaitseva taloustutkimus- ja konsultointiyritys BKP Economic Advisors yhteistyössä Trade Impact BV:n, Global Sustainable Solutionsin, Trinomicsin ja Wellingtonin yliopiston henkilökunnan kanssa. Raportit julkaistaan tällä sivustolla helmi-/maaliskuussa 2019 (alkuraportti) ja syyskuussa 2019 (loppuraportti), ja niistä keskustellaan sidosryhmien kanssa ennen viimeistelyä.