BG-български език / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

O studiích posouzení vlivu na udržitelnost (Sustainability Impact Assessments, SIA)

SIA analyzují potenciální ekonomické, sociální a environmentální dopady a dopady v oblasti lidských práv u obchodních dohod, o kterých EU vyjednává. Spočívají v důkladné analýze změn, ke kterým pravděpodobně dochází na základě obchodní dohody v EU, partnerské zemi a rozvojových zemích. Jejich součástí jsou i rozsáhlé konzultace se zainteresovanými stranami v EU a partnerské zemi. SIA nezávisle provádějí externí konzultanti pověření Evropskou komisí. Nálezy a doporučení SIA se pak promítají do vyjednávání a pomáhají vyjednavačům optimalizovat související politiky.

O Dohodě o volném obchodu mezi EU a Novým Zélandem

Nový Zéland patří k nejrychleji rostoucím rozvinutým ekonomikám. Současně s tím v posledních letech stále narůstá bilaterální obchod zboží mezi EU a Novým Zélandem, který v roce 2017 dosáhl hodnoty kolem 8,7 miliard eur. Na základě toho se EU a Nový Zéland dohodly na uzavření Dohody o volném obchodu (FTA). 22. května 2018 dala Rada Evropské unie souhlas k zahájení vyjednávání, která začala v červnu 2018 a která nyní stále probíhají.

O nástroji SIA mezi EU a Novým Zélandem

Nástroj SIA (Sustainability Impact Assessment neboli Posouzení dopadů na udržitelnost obchodu) slouží jako podpora vyjednávání Dohody o volném obchodu mezi EU a Novým Zélandem. Je implementován německou konzultační společností pro ekonomický výzkum BKP Economic Advisors ve spolupráci se společnostmi Trade Impact BV, Global Sustainable Solutions, Triconomics a zaměstnanci Univerzity ve Wellingtonu. Práce začaly v lednu 2019 a budou probíhat dalších 10 měsíců. Tým vypracuje dvě hlavní zprávy. Zprávy budou zveřejněny na těchto webových stránkách na přelomu února a března 2019 (úvodní zpráva) a v září 2019 (závěrečná zpráva) a před uzavřením budou prodiskutovány se zúčastněnými stranami.