BG-български език / CS-čeština / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Om bæredygtighedsvurderinger (Sustainability Impact Assessments, SIAs)

SIA'er analyserer potentielle økonomiske, sociale, menneskeretlige og miljømæssige konsekvenser af handelsaftaler, der forhandles af Den Europæiske Union (EU). De er baseret på en gennemgående analyse af de ændringer, der sandsynligvis vil skyldes handelsaftaler i EU, partnerlande og udviklingslandene. Lige så vigtigt, de omfatter en bred høring af de berørte parter i EU og partnerlandet. SIA'erne udføres uafhængigt af eksterne konsulenter bestilt af Europa-Kommissionen. SIA-resultater og anbefalinger indgår i forhandlingerne og hjælper forhandlere med at optimere de beslægtede politiske valg.

Frihandelsaftale mellem EU og New Zealand

New Zealand er blandt de hurtigst voksende økonomier. Således er den gensidige handel med varer mellem EU og New Zealand steget støt de seneste år, og nåede i 2017 op på omkring 8,7 mia. euro. På denne baggrund har EU og New Zealand aftalt at forhandle om en frihandelsaftale (FTA). Den 22. maj 2018 godkendte Rådet for Den Europæiske Union at forhandlingerne blev påbegyndt, hvilket skete i juni 2018 og de er stadig i gang i øjeblikket.

Om EU-New Zealand SIA

SIA til støtte for forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem EU og New Zealand gennemføres af BKP Economic Advisors, et tysk økonomisk forsknings- og konsulentfirma i samarbejde med Trade Impact BV, Global Sustainable Solutions, Trinomics og medarbejdere i University of Wellington. Arbejdet startede i januar 2019 og vil fortsætte de næste 10 måneder. Teamet vil udarbejde to hovedrapporter. Rapporterne offentliggøres på denne hjemmeside i februar/marts 2019 (startrapporten) og september 2019 (den endelige rapport), og de vil blive diskuteret med interessenterne, inden de bliver afsluttet.