BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Maidir le Measúnachtaí Tionchair Inbhuanaitheachta (SIAanna, Sustainability Impact Assessments)

Déanann SIAanna anailís ar an tionchar féideartha atá ag comhaontuithe trádála, a bhíonn á socrú ag an Aontas Eorpach (AE), ar chúrsaí eacnamaíochta, sóisialta, timpeallachta agus ar chearta an duine.

Bíonn siad bunaithe ar anailís láidir ar na hathruithe ar dócha gurb é an comhaontú trádála san AE, sa tír chomhpháirtíochta agus sna tíortha i mbéal forbartha is cúis a bheidh leo.

Chomh tábhachtach céanna, ina measc bíonn comhairliúcháin leathana leis na páirtithe leasmhara san AE agus sa tír chomhpháirtíochta. Is comhairleoirí seachtracha, coimisiúnaithe ag an gCoimisiún Eorpach, a thugann faoi na SIAanna go neamhspleách. Cuirtear torthaí agus moltaí an SIA leis an idirbheartaíocht, rud a chuidíonn leis na hidirbheartaithe barr feabhais a chur ar na roghanna beartas a bhaineann le hábhar.

Maidir le Comhaontú Saorthrádála AE-Nua-Shéalainne

Tá an Nua-Shéalainn i measc na ngeilleagar forbartha is tapúla atá ag fás. Dá réir sin, tá trádáil dhéthaobhach in earraí idir an AE agus an Nua-Shéalainn tar éis méadú go réidh le blianta beaga anuas, agus shroich €8.7bn in 2017. Sa chomhthéacs sin, tá sé aontaithe ag an AE agus an Nua-Shéalainn dul i mbun idirbheartaíochta faoi Chomhaontú Saorthrádála (CS). Ar an 22 Bealtaine 2018, cheadaigh Comhairle an Aontais Eorpaigh tús a chur le hidirbheartaíocht, rud a thosaigh i Meitheamh 2018 agus atá ag leanúint ar aghaidh faoi láthair.

Maidir le MTI AE-Nua-Shéalainne

Is é BKP Economic Advisors, gnólacht comhairleoireachta agus taighde eacnamaíochta atá lonnaithe sa Ghearmáin, i gcomhar le Trade Impact BV, Global Sustainable Solutions, Trinomics agus foireann Ollscoil Wellington, atá ag cur i bhfeidhm na Measúnachta Tionchair Inbhuanaitheachta (MTI), mar thaca leis an idirbheartaíocht faoi chomhaontú saorthrádála idir an AE agus an Nua-Shéalainn. Thosaigh an obair i mí Eanáir 2019 agus leanfaidh sé ar aghaidh thar thréimhse 10 mí. Beidh dhá phríomhthuarascáil le hullmhú ag an bhfoireann. Foilseofar na tuarascálacha ar an suíomh gréasáin seo i bhFeabhra/Márta 2019 (tuarascáil tionscnaimh), agus i Meán Fómhair 2019 (tuarascáil deiridh), agus pléifear leis na páirtithe leasmhara iad sular gcuirtear bailchríoch orthu.