BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Dwar Valutazzjonijiet tal-Impatt tas-Sostenibbilità (VIS)

Il-VIS janalizzaw l-impatt potenzjali ekonomiku, soċjali, tad-drittijiet umani u ambjentali ta' ftehim ta' kummerċ li jiġi nnegozzjat mill-Unjoni Ewropea (UE). Huma bbażati fuq analiżi robusta tat-tibdiliet li aktarx ser jiġu kkawżati mill-ftehim ta' kummerċ fl-UE, il-pajjiż imsieħeb u pajjiżi li qed jiżviluppaw. Ugwalment importanti, huma jinkludu firxa wiesgħa ta' konsultazzjonijiet mal-partijiet interessati fl-UE u l-pajjiż imsieħeb. Il-VIS isiru indipendentement minn konsulenti esterni kkummissjonati mill-Kummissjoni Ewropea. Is-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-VIS jikkontribwixxu għan-negozzjati, billi jgħinu lin-negozjaturi itejbu l-għażliet tal-politika relatati.

Dwar il-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles bejn l-UE-New Zealand

In-New Zealand għandu waħda mill-aktar ekonomiji żviluppati b’rata mgħaġġla. F'konformità ma’ dan, il-kummerċ bilaterali fl-oġġetti bejn l-UE u n-New Zealand żdied b'mod stabbli tul dawn l-aħħar snin u laħaq madwar €8.7 biljuni fl-2017. F'dan l-isfond, l-UE u n-New Zealand qablu li jinnegozjaw Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles (FTA). Fit-22 ta’ Mejju 2018, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea awtorizza l-ftuħ ta' negozjati, li bdew f'Ġunju 2018 u li bħalissa għadhom għaddejjin.

Dwar l-SIA bejn l-UE-New Zealand

L-SIA b'appoġġ għan-negozjati dwar il-ftehim ta’ kummerċ ħieles bejn l-UE u n-New Zealand huwa implimentat minn BKP Economic Advisors, ditta ta' riċerka u konsulenza b’bażi Ġermaniża f'kooperazzjoni ma’ Trade Impact BV, Global Sustainable Solutions, Trinomics u staff tal-Università ta’ Wellington. Ix-xogħol beda f'Jannar 2019 u se jkompli għal 10 xhur. It-tim se jħejji żewġ rapporti ewlenin. Ir-rapporti sejrin jiġu ppubblikati fuq din il-websajt fi Frar/Marzu 2019 (rapport tal-bidu), u Settembru 2019 (rapport finali), u se jiġu diskussi mal-partijiet interessati qabel ma jiġu ffinalizzati.