BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Par ilgtspējas ietekmes novērtējumu

Ilgtspējas ietekmes novērtējuma ietvaros tiek analizēta Eiropas Savienības (ES) apspriestā tirdzniecības līguma iespējamā ekonomiskā, sociālā, cilvēktiesību un vides ietekme. Novērtējums balstās uz izmaiņu rūpīgu analīzi, kuras var izraisīt tirdzniecības līgums ES, partnervalstī un jaunattīstības valstīs. Tāpat tas ietver plašas apspriedes ar ieinteresētajām personām ES un partnervalstī. Ilgtspējas ietekmes novērtējumu veic Eiropas Komisijas nolīgti neatkarīgi ārēji konsultanti. Ilgtspējas ietekmes novērtējuma konstatējumi un ieteikumi tiek nodoti sarunu dalībniekiem, kuri tos izmanto attiecīgo politikas izvēļu optimizēšanai.

Par ES–Jaunzēlandes brīvās tirdzniecības nolīgumu

Jaunzēlandes ekonomika ir viena no visstraujāk augošajām attīstīto valstu vidū. Tāpēc pēdējos gados ir strauji pieaugusi abpusējā preču tirdzniecība starp ES un Jaunzēlandi, sasniedzot apmēram 8,7 miljardus eiro 2017. gadā. Ņemot to vērā, ES un Jaunzēlande ir vienojušās sākt pārrunas par Brīvās tirdzniecības nolīgumu (BTN). ES Padome 2018. gada 22. maijā pilnvaroja minēto pārrunu uzsākšanu, kuras tika atklātas 2018. gada jūnijā un turpinās vēl šobrīd.

Par ES–Jaunzēlandes SIA

SIA jeb ES–Jaunzēlandes brīvās tirdzniecības nolīguma pārrunu atbalstu īsteno “BKP Economic Advisors”, kas ir Vācijā reģistrēts ekonomisko pētījumu un konsultāciju uzņēmums, sadarbībā ar uzņēmumiem “Trade Impact BV”, “Global Sustainable Solutions”, “Trinomics” un Velingtonas universitātes darbiniekiem. Darbs tika uzsākts 2019. gada janvārī un turpināsies vēl 10 mēnešus. Komanda sagatavos divus galvenos ziņojumus. Ziņojumi tiks publicēti šajā vietnē 2019. gada februārī/martā (sākuma ziņojums) un 2019. gada septembrī (noslēguma ziņojums) un pirms to pabeigšanas tiks pārrunāti ar iesaistītajām pusēm.