BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

O ocenach oddziaływania na zrównoważony rozwój (Sustainability Impact Assessments, SIA)

W trakcie takich ocen analizuje się potencjalne oddziaływanie ekonomiczne, społeczne, dotyczące praw człowieka i środowiskowe umów handlowych negocjowanych przez Unię Europejską (UE). Oceny takie opierają się na dogłębnej analizie zmian, które prawdopodobnie zostaną wywołane wskutek umów handlowych w Unii Europejskiej, krajach partnerskich oraz rozwijających się. Co jest równie ważne, obejmują one szerokie konsultacje pomiędzy stronami zainteresowanymi w UE i kraju partnerskim. Oceny oddziaływania na zrównoważony rozwój są przeprowadzane niezależnie przez zewnętrznych konsultantów na zlecenie Komisji Europejskiej. Wnioski i zalecenia z takich ocen są wykorzystywane w negocjacjach do pomocy ich uczestnikom w optymalizacji wyboru powiązanej z nimi polityki.

Umowa o wolnym handlu pomiędzy UE a Nową Zelandią

Nowa Zelandia jest jedną z najszybciej rosnących rozwiniętych gospodarek na świecie. W związku z tym obustronny handel towarami między UE a Nową Zelandią stale wzrastał w ciągu kilku ostatnich lat, osiągając wartość 8,7 mld EUR w 2017 r. W takim kontekście UE i Nowa Zelandia postanowiły negocjować umowę o wolnym handlu (FTA). Dnia 22 maja 2018 r. Rada Unii Europejskiej wyraziła zgodę na uruchomienie negocjacji, które rozpoczęły się w czerwcu 2018 r. i trwają do tej pory.

Informacje o ocenie trwałego wpływu (SIA) pomiędzy UE a Nową Zelandią

SIA wspierająca negocjacje dotyczące umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a Nową Zelandią jest wdrażana przez doradców gospodarczych BKP, niemieckiej firmy zajmującej się badaniami i consultingiem gospodarczym, we współpracy z Trade Impact BV, Global Sustainable Solutions, Trinomics i pracownikami Uniwersytetu w Wellingtonie. Prace, które potrwają ponad 10 miesięcy, rozpoczęto w styczniu 2019 r. Zespół przygotuje dwa główne sprawozdania. Zostaną one opublikowane na niniejszej stronie internetowej w lutym/marcu 2019 r. (sprawozdanie wstępne) i wrześniu 2019 r. (sprawozdanie końcowe). Przed ukończeniem zostaną one omówione z zainteresowanymi stronami.