BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SV-Svenska

O posúdeniach vplyvu na trvalú udržateľnosť (Sustainability Impact Assessment, skr. SIA)

SIA analyzujú potenciálny ekonomický, sociálny, ľudskoprávny a ekologický vplyv obchodných dohôd prerokovávaných Európskou úniou (EÚ). Sú založené na rozsiahlej analýze zmien, ktoré by mohli z obchodnej dohody vzniknúť v EÚ, partnerských a rozvojových krajinách. Rovnako dôležité je, že zahŕňajú množstvo konzultácií zainteresovaných strán v EÚ a partnerskej krajine. SIA sú vykonávané nezávislými externými poradcami, ktorí sú akreditovaní Európskou komisiou. Závery a odporúčania SIA sú začlenené do rokovaní a pomáhajú partnerom optimalizovať súvisiace politické postupy.

Informácie o dohode týkajúcej sa voľného obchodu medzi EÚ a Novým Zélandom

Nový Zéland patrí medzi najrýchlejšie rastúce rozvinuté ekonomiky. V dôsledku toho bilaterálny obchod s tovarom medzi EÚ a Novým Zélandom v posledných rokoch stabilne rástol a v roku 2017 dosiahol približne 8,7 miliárd EUR. EÚ a Nový Zéland sa na základe tejto skutočnosti dohodli na rokovaní o dohode o voľnom obchode (FTA). Rada Európskej únie 22. mája 2018 povolila započatie rokovaní, ktoré začali v júni 2018 a v súčasnosti stále prebiehajú.

Informácie o SIA v EÚ a na Novom Zélande

Nemecká ekonomická výskumná a poradenská spoločnosť BKP Economic Advisors v spolupráci so spoločnosťami Trade Impact BV, Global Sustainable Solutions, Trinomics a zamestnancami Wellingtonskej univerzity realizujú SIA na podporu rokovaní o dohode týkajúcej sa voľného obchodu medzi EÚ a Novým Zélandom. Práce začali koncom apríla 2019 a budú trvať ďalších 10 mesiacov. Tím pripraví dve hlavné správy. Správy budú zverejnené na tejto internetovej stránke vo februári resp. marci 2019 (počiatočná správa), a v septembri 2019 (záverečná správa) a pred ich dokončením budú prerokované so zainteresovanými stranami.